Übersetzungen ins Schwedische

1895

Den sönderslagna krukan. Lustspel i en akt. För svenska scenen behandladt i fri öfvers. af N. Personne. Stockholm: Looström & K. 1895. 94 S.

1911

Michael Kohlhaas. Ur en gammal krönika. Öfvers. och försedd med en inledning af Fredrik Böök. Stockholm: Bonnier 1911. LVII,145 S. (Mästerverk ur världslitteraturen. 14)

1922

Michael Kohlhaas och andra noveller. Översättning av Alf Ahlberg. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 1922. 240 S.

1929

Michael Kohlhaas. Övers. av Fredrik Böök. [Stockholm] [1929].
i: Världslitteraturen. De stora mästerverken. [29.] 1929.

1939

Prins Friedrich von Homburg. Drama. Översättning och radiobearbetning av Gösta Montelin. Stockholm, 1939. 83 S. (Radiotjänsts teaterbibliotek. 42)
ISSN 99-0529631-X

1949

Om marionetteatern och två andra essayer. (Övers. ... av Lisa Matthias och Egon Jonsson.) Illustr.: Margit Jones. Stockholm: Bibliofila klubben 1949. 19 S., 1 Bl. (Kuriositeter i litteraturen. Ark 4)

1950

Michael Kohlhaas. Inledn. och övers. av Alf Ahlberg. Stockholm: Tiden 1950. 147 S. (Tidens tyska klassiker. 6)

1956

Den sönderslagna krukan. Översättning av Nils Personne. Reviderad för radio av Hjalmar Gullberg. Stockholm: Radiotjänst (Stockholm: Bonnier) 1956. 60 S. (Radiotjänsts teaterbibliotek. 146)
ISSN 99-0529631-X

Markisinnan von O... Siesta (Uppsala), 1956, Nr. 1, S. 50-61.

1965

Michael Kohlhaas. [Inledning och översättning av Alf Ahlberg]. [Ny utg.]. Stockholm: Prisma [Seelig] 1965. 121 S. (Prisma)

1967

Michael Kohlhaas. Oversatt av Hans Braarvig Nyoversettelse. Oslo: Gyldendal 1967. 116 s. (Lanterne-bøkene. 76)

1987

Två dramer. Inledning och översättning av Horace Engdahl. 1. uppl.
Johanneshov: Hammarström & Åberg 1987. 222 S. (Värnamo. Fälth)

1992

Noveller. Övers.: Margaretha Holmqvist. Inledning: Sture Packalén. Lund: Studentlitteratur 1992. 260 S. (Helikonbiblioteket. 11)

-----

Dies sind Gelegenheitsfunde. Berichtigungen und ergänzende Hinweise ausdrücklich erwünscht!